La Masó

La Masó

Things to do - general

El municipi de la Masó se situa al sud de la comarca de l’Alt Camp. La major part del terme s’estén en una zona plana on hi ha les terres de conreu. El poble es troba a la part del terme més propera al riu Francolí.

Clima mediterrani amb influència marítima. Els estius són calorosos i els hiverns, suaus. Poques precipitacions i concentrades a la primavera i la tardor.

El sector predominant a la Masó és l’agricultura. Unes tres quartes parts de les terres de conreu són de regadiu, per la proximitat del Francolí. El cultiu predominant és l’avellaner.

Història sobre l’origen de la Masó

La tradició dóna com a probable origen del poble de La Masó l’agrupació al llarg del temps de diferents masos que es trobaven enmig de les hortes.

Una altra versió diu que l’origen del poble es troba en la instal·lació d’unes cases d’observació per part del marquès del Rourell per vigilar la sèquia que travessava el terme de la Masó i que conduïa les aigües del Francolí a la veïna població. Sens dubte, aquestes primeres cases serien llocs d’observació on vivien els soldats i les seves famílies.

Les primeres notícies documentals sobre aquestes terres daten del 1160, referents a l’antic terme del Codony, que comprenia els actuals termes del Morell, La Masó, el Milà i Vilallonga.

Acabada la reconquesta del Camp de Tarragona, el Codony fou repartit, entre d’altres senyors, al Monestir de SantesCreus, a l’Orde de l’Hospital i a l’Orde del Temple.

L’any 1356 pertanyia a la Comuna del Camp. El fogatge de 1365 li donà sis focs. A partir del 1436 fou senyoria del paborde de la Catedral de Tarragona i finalment de l’ardiaca de Vilaseca.

El 1708 la Masó només tenia 61 habitants, però la creixença demogràfica de mitjans del segle XVIII fou espectacular i passà a tenir-ne dos-cents setanta-cinc.

Comarca Alt Camp
Ayuntamiento Carrer Major, 15
Teléfono Ayuntamiento977 637 255
Web Ayuntamientowww.maso.altanet.org
Latitud41.117634
Longitud1.256925

Patrimonio Natural

El riu Francolí

Pont sobre el riu Francolí (la Masó)

A l'entorn, es pot visitar en una petita excursió la riba del riu Francolí al seu pas pel municipi i aprofitar la sortida per veure les restes medievals del molí de la Selva.

P. Arquitectónico

Sindicat Agrícola de la Masó

L'edifici fou construït l'any 1926 amb motiu de la fundació del Sindicat Agrícola de la Masó. A finals dels vuitanta del segle XX es restaurà l'edifici, l'alteració més destacable ha estat el canvi d'idioma del rètol, actualment en català.

Casa Benet, o la Masó del Rourell

Casa Benet (la Masó)

Casa Benet, considerada d'interès històric nacional. Cal destacar l'arcada de
la porta.

A 500 metres del poble hi ha l'antic molí de la Selva, que segons sembla va pertànyer als templers. Actualment està en mal estat, encara que les ruïnes
fan una gran impressió i assenyalen la grandiositat de l'edifici, que encara conserva soterranis medievals en bon estat.

Ca l'Hereuet

Ca l'Hereuet (la Masó)

L'edifici es va construir l'any 1903, d'acord amb la inscripció que apareix a la porta de la façana. Es pot observar una modificació en el coronament original amb cornisa, realitzada per elevar l'alçada del tercer pis.

Església parroquial de Santa Magdalena

L'església parroquial de Sta. Magdalena, d'estil neoromànic de la fi del segle XIX (1890). El campanar es una construcció del 1817, aproximadament. La seva característica és que està separat de l'església, ja que pertanyia a una edificació anterior. La parròquia està adscrita a l'arxiprestat de l'Alt Camp de l'arquebisbat de Tarragona.

Molí de la Selva

Entre els diversos molins de la casa del Rourell documentats en època templera, a la Masó es conserva aquest "Molí de la Selva", situat a 500 metres del poble, a la riba dreta del Francolí, tocant al pont de la Masó. L'actual edifici, mig enderrocat, té l'aspecte d'un mas, que és el que efectivament va ser després d'una gran ampliació produïda en els segles XVII o XVIII. Als baixos, però, hi ha les construccions medievals del molí. Són dues sales de planta rectangular -una lleugerament més estreta- posades sobre el mateix eix, una després de l'altra. Ambdues van cobertes amb volta de canó apuntada. La primera està construïda amb formigó de calç mitjançant encofrats, tant els murs com la volta. En canvi, la segona té tres arcs transversals situats a la distància d'un metre l'un de l'altre, obrats amb dovelles ben tallades de mig metre de gruix. Els intervals dels arcs foren posteriorment reomplerts amb formigó seguint l'intradós, però sembla que originàriament estaven coberts amb lloses de pedra, com al molí de la Cadena de Vallfogona. Aquest molí, segons els documents, fou construït en els anys seixanta del segle XII. Actualment està en mal estat, encara que les ruïnes fan una gran impressió i assenyalen la grandiositat de l'edifici, que encara conserva soterranis medievals en bon estat.

Escoles públiques de la Masó

També tenen certa rellevància històrica les escoles públiques de la Masó, que van ser les primeres construïdes per la Mancomunitat a les comarques de Tarragona al segle XX.

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Ferias y Fiestas

Celebren Festa Major d'estiu el dia 19 de juliol, per Sta. Magdalena, amb actes típics de Festa Major.

La Festa Major d'hivern té lloc el 20 de gener, per Sant Sebastià.