General

19/10/2019

Información

A partir de les 17.00 hores, davant l’Ajuntament

 


REGLAMENT

ARTICLE 1. Denominació

El dia 19 d’octubre se celebrarà la SETZENA edició de la MILLA URBANA del Perelló, prova que es disputa als carrers del mateix municipi. La prova comptarà amb el recolzament de l’àrea d’esports de l’Ajuntament del Perelló i del Consell Esportiu del Baix Ebre.

ARTICLE 2. Participació

Podran participar-hi de forma gratuïta tots aquells que ho desitgin, sense cap distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan estiguin correctament inscrits, tant en el temps com en la forma.

ARTICLE 3. Distància

La prova es disputarà sobre un recorregut de 1.609 metres, o distància segons quadre adjunt (segons categoria). La sortida estarà situada a l’alçada del Ajuntament del Perelló (C. Lluís Companys, núm. 2)

ARTICLE 4. Horaris

L’inici de la Milla serà a les 17.00 hores. Es començarà de les categories de patufets fins a arribar a les d’adults (les darreres).

ARTICLE 5. Categories

L’ordre serà l’establert a la taula superior, però l’organització, d’acord amb els jutges de la prova, es reserva el dret de fer alguna variació.

L’organització podrà demanar la documentació (D.N.I, passaport, ...) on consti l’edat dels participants.

ARTICLE 6. Inscripcions

Les inscripcions seran obertes i es podran fer fins el mateix dia, una hora abans de l’inici de les proves. A partir de les 16.00 hores del dia 19 d’octubre, no s’admetrà cap inscripció que no s’hagi fet amb anterioritat.

 • A través d’internet
  Correu electrònic: pallares@elperello.cat
  (Ajuntament del Perelló- Àrea d’esports). www.elperello.cat
 • Telèfons
  Ajuntament del Perelló. Àrea d’Esports: 977 491 021

A la inscripció hi ha de constar: nom i cognoms del participant, data de naixement i categoria, club on pertany (o independent), població i telèfon i correu electrònic de contacte.

ARTICLE 7. Dorsals

Retirada de dorsals el dia de la prova una hora abans de començar. Es lliuraran a l’estand de l’organització (situat davant la sortida). Per als grups o clubs on hi ha varis inscrits, estaran preparats en un mateix sobre, que s’entregarà al responsable d’equip o entrenador.

ARTICLE 8. Assistència Mèdica

L’organització comptarà amb serveis sanitaris.

ARTICLE 9. Desqualificacions

El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per a retirar durant la prova:

 • A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
 • Als atletes que no facin el recorregut complet.
 • Als atletes que no tinguin dorsal o no el portin visible.
 • Als atletes que manifestin un comportament no esportiu.

ARTICLE 10. Reclamacions

Les reclamacions relatives a la classificació hauran de fer-se per escrit al comitè organitzador i adjuntant la quantitat de 30 €. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que aquest comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per a realitzar les comprovacions i consultes oportunes. Tant sols si la sentència emesa considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés, podrà ser desqualificat.

ARTICLE 11. Premis

Trofeus al 1r, 2n i 3r classificats de cada categoria . Trofeu al primer classificat local de cada categoria. Obsequis a tots els participants. Amb categoria absolut -masculí i femení, s’estableix gratificació econòmica: 150 euros (1r clas.), 120 (2n clas.) i 90 (3r clas.)

ARTICLE 12. Responsabilitat

La participació a l’esdeveniment és sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment. L’organització declina tota responsabilitat dels danys físics i morals que puguin sofrir els participants, però vetllaran perquè aquests no es produeixin.

ARTICLE 13. Acceptació

El sol fet d’inscriure’s, suposa la total acceptació d’aquest reglament.

+ Informació
Àrea d’esports. AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
C. Lluís Companys, 2 43519 EL PERELLÓ
Tel. 977 491 021
pallares@elperello.cat
www.elperello.cat

Available departures

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment

El Perelló

El Perelló  El Perelló tiene 100,7 km2, con 4 km de costa, donde podrá encontrar desde acantilados hasta playas de piedrecita no masificadas como Santa Lucía o el Puente de la Àlia y pequeñas calas de arena como Cala Moros. En el interior, grandes llanuras con varios cultivos, márgenes de piedra seca y caminos ganaderos que las Leer más