General

admissió fins al 07/04/2020

Información

Tema: ASCÓ
La participació és oberta a tothom. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos, ni estar presentades en altres premis pendents d’adjudicació.

La imatge fotogràfica ha d’evidenciar que ha estat realitzada en un lloc d’Ascó. Ha de tenir unes dimensions de 20x30 cm i la seva posició ha de ser horitzontal. S’ha de presentar emmarcada amb un paspartú rígid de 30x40 cm i de color negre. Es valorarà especialment les imatges que no hagin estat tractades digitalment.

Es podran presentar 2 fotografies de cada modalitat: color i blanc i negre. Cada fotografia ha de portar un títol escrit al dors i ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb el mateix títol i l’especificació de la modalitat a la qual participa (Color o B/N). Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.

Les obres s’enviaran o es presentaran a l’Ajuntament d’Ascó, Regidoria de Cultura, c/ Hospital, núm. 2, 43791 Ascó.

El termini d’admissió conclourà el dia 7 d’abril de 2020.

Els o les participants locals (empadronats/es a Ascó) també optaran als Premis Generals.

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi, que podran ser declarats deserts si així s’estima convenient.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.

El guanyador/a o el seu representant legal que no reculli el premi en el decurs de l’acte de lliurament, hi perdrà tots els drets.

L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les fotografies premiades, ostentant-hi tots els drets existents. Totes les fotografies presentades seran exposades al públic durant uns dies. A més, les fotografies premiades es publicaran en el proper calendari de l’Ajuntament d’Ascó. Els treballs no premiats podran ser recollits a la mateixa adreça de lliurament o bé es podrà sol·licitar la seva devolució mitjançant un e-mail a cultura@asco.cat en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió dels premis. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien a les seves fotografies, passant automàticamenta propietat i lliure disposició de l’Ajuntament d’Ascó.

L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin patir les fotografies. Tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient.

L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

PREMIS
Modalitat B/N

Premi General
300 €
Accèssit General
200 €
Premi Autor/a Local
150 €

PREMIS
Modalitat Color

Premi General
300 €
Accèssit General
200 €
Premi Autor/a Local
150 €

Available departures

Unfortunately, no places are available on this tour at the moment

Ascó

AscóDescúbre los tesoros de Ascó Ascó esconde valiosos tesoros que se han ido forjando a lo largo de la historia de la villa. Visitar Ascó es descubrirlos ya que en cada rincón encontramos pequeñas maravillas que nos hablan de la importancia del pueblo en el pasado y en la actualidad, de su cultura, de sus Leer más